Rietbeemd

Vereniging voor natuur en landschap in Geraardsbergen, Lierde, Everbeek en Parike

Rietbeemd

De Rietbeemd in Overboelare, Moerbeke en Deux-Acren is eigendom van Vogelbescherming (in Wallonië) en Natuurpunt (in Vlaanderen) en is het enige taalgrensoverschrijdend natuurreservaat van ons land. Het ligt in de open vallei van de Mark, een visrijke bijrivier van de Dender.


Beschrijving van het gebied

De Rietbeemd is bijna 80 ha groot en werd gesticht in 1987, toen er nog geen sprake was van enige natuurbescherming in onze streek!


Je vindt er naast loofbossen ook houtwallen, knotwilgenrijen, enkele geïsoleerde rietvelden, hier en daar een poel of een 'dode' arm van de oorspronkelijke Mark. Op de heuvelflanken met prachtige vergezichten, tref je her en der gemengde loofbossen aan, met nog sporen van wastines of halfopen natuurlijke overgangszones tussen de verschillende bospercelen.


Een deel van de Markvallei is een Stiltegebied, waar je nauwelijks geluiden van menselijke aanwezigheid kan horen .Zelfs vanop de openbare weg kun je nog ‘geluiden der stilte’ beluisteren zoals de zang van vogels of ’s nachts genietend van de kreten van 4 verschillende soorten uilen de sterrenhemel bewonderen in de ingetogen vallei, zonder al te veel lichtvervuiling. Overdag kun je er, tussen een twintigtal verschillende soorten dagvlinders, genieten van een gevarieerd landschap van knotwilgenrijen, hagen, houtwallen, rietvelden, prachtige geurige moerasspirearuigten, moerasgebieden, ouderwets meanderende beekjes en amfibieënpoelen.


Dieren en planten

Dit is het te respecteren leefgebied van een hele schare vogels: nachtegaal, wielewaal, buizerd, sperwer, wespendief, torenvalk, boomvalk, alle mogelijke soorten grasmussen, sprinkhaanzanger, rietgors (= het logo van het reservaat), Orpheusspotvogel, steenuil, kerkuil, ransuil, bosuil, … om maar de belangrijkste te noemen.


Misschien heb je zelfs een onverwachte ontmoeting met één van onze laatste en ook mooiste nog overlevende wilde zoogdieren: de vos. Een hele belevenis! Ook een hermelijn, een wezel of een bunzing kan je pad kruisen, zonder de amfibieën te vergeten of de gouden tor, de hoornaar, de horzelvlinder en de weidebeekjuffer.


Natuurbeheer

Voor het noodzakelijke beheer van de graslanden wordt er beroep gedaan op begrazing door koeien van landbouwers en maaibeheer.  De grazers worden ingezet voor de extensieve begrazing van bepaalde percelen, wat duidelijk de biodiversiteit ten goede komt. De resultaten van het beheer zijn opvallend: een gemengd bloemrijk open landschap met hier en daar struiken, bomen en braamstruwelen, ideaal voor de grauwe klauwier.


Toegankelijkheid

Het reservaat beschikt over twee bewegwijzerde, vrij toegankelijke wandelpaden, met hier en daar een rustbank. Geleide wandelingen kunnen op aanvraag steeds georganiseerd worden.


We beschikken er ook over een eigen bezoekerscentrum in de schuur van de historische St. Antoonshoeve, die met eigen middelen werd omgebouwd. Men kan in dit autentieke kader o.m. terecht voor een mooie diamontage van het reservaat in de vier seizoenen of een prachtige maquette, of er ook een aantal bewoners leren kennen op posters, en er zelfs een bezoekje brengen aan de nestkast van de kerkuil, die hier sinds jaren een vaste welgekomen bewoner is. Het centrum kan onder bepaalde voorwaarden ook gehuurd worden.

Wegwijzers leiden je vanaf de Astrid- of de Guilleminlaan te Geraardsbergen, of vanaf de kerk van Overboelare, via de Hoge Buizemont en Denderoord, en een holle weg met een onwaarschijnlijk mooi vergezicht naar het bezoekerscentrum, Boureng 57, Deux-Acren.


Steun dit natuurgebied met een gift

Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 6058 - Rietbeemd'. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Copyright © Natuurpunt Boven-Dender