Raspaillebos

Vereniging voor natuur en landschap in Geraardsbergen, Lierde, Everbeek en Parike

Raspaillebos

Op de flanken van de Bosberg, geprangd tussen de valleien van de Dender en de Mark, ligt het Raspaillebos. Het landschap combineert de steile trekken van de Vlaamse Ardennen met de zachte glooiingen van het Pajottenland. De talrijke paden, soms slingerend tussen dichte bossen of in brede, bloemenrijke dreven, dan weer in het open landschap, nodigen je het hele jaar door uit om te genieten van de kleurrijke bosomgeving.


Beschrijving van het gebied

Het Raspaillebos is een natuurgebied in de Vlaamse Ardennen in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Het bos ligt in de gemeente Geraardsbergen, vlak bij de provinciegrens met Galmaarden. Je kan hier wandelen dat het een lieve lust is.


Als overblijfsel van het grote Kolenwoud, vormt het Raspaillebos een geheel met het Moerbekebos, het Karkoolbos en het Kluisbos. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebied zo goed als kaalgekapt. Toch was het nooit cultuurland, zodat het zijn plantenrijkdom behield.


Wandelen in het Raspaillebos biedt voor elk wat wils. De zuidrand van het Raspaillebos is één groot bronamfitheater. Overal in de hellingknikken sijpelt kalkrijk water uit de bodem en ontspringen beekjes. Hier ontwikkelde zich rijke flora die in het voorjaar een lappendeken vormt van blauw, wit en geel. Op de top van de Bosberg heb je dan weer een schitterend uitzicht over de Dender- en Markvallei. Een weids panorama met tientallen kerktorens strekt zich uit tot aan de Brusselse horizon.


Dieren en planten

Vanaf  het vroege voorjaar tot in de late lente kleurt het bos geel, wit en paars met wilde narcis, bosanemoon, maagdenpalm, boshyacint en daslook. Het frêle voorjaarsgroen van de beuken verandert in de zomer naar diepgroen en wordt gelig bruin in de herfst.


Vooral langs de bosdreven schept het hakhoutbeheer een ideaal milieu voor zeldzame bosvlinders, zoals iepenpage, eikenpage en kleine ijsvogelvlinder. Ook keizersmantel, grote weerschijnvlinder en boswitje doen hier dartele zomerdansjes.


Via kleine ingrepen langs de bronbeken krijgt ook de vuursalamander nieuwe kansen. Overdag verstopt de salamander zich onder stenen, boomstronken of in oude muizenholen. Jagen doet  hij ’s nachts. Alleen bij regen kan je hem overdag zien.


Natuurbeheer

In  het  bos  worden  exoten als lork, populier en Amerikaanse eik door streekeigen soorten vervangen. Daarna mag de natuur het bos weer veroveren. Dood hout blijft liggen of staan omdat het belangrijk is voor zwammen, insecten en dieren die in holen leven. Waar het de fauna of flora ten goede komt, wordt het traditionele beheer van hak- of middelhout hersteld. Op de akkers en weilanden rond het bos kan bos spontaan ontwikkelen. Begrazing moet er voor zorgen dat dit nieuwe bos nooit volledig dicht groeit. Waar hagen en wilgen het landschap sieren, moet begrazing de kleinschalige structuur in de hand werken. Het doel hier is een open grasland met struwelen. Op termijn ontstaat zo een gevarieerd landschap waar de grenzen  tussen  het  bos  en zijn omgeving vervagen.


Toegankelijkheid

Heel het jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. De paden zijn niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Stevige stapschoenen aanbevolen. In regenperiodes zijn laarzen een must. Honden welkom, aan de leiband.

Startplaats: De Helix, Hoogvorst 2, Grimminge of top Bosberg, Heirbaan, Galmaarden


Steun dit natuurgebied met een gift

Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 6164 - Raspaillebos'. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Copyright © Natuurpunt Boven-Dender