Moenebroek

Vereniging voor natuur en landschap in Geraardsbergen, Lierde, Everbeek en Parike

Moenebroek

De kern van Moenebroek wordt gevormd door een nat elzenbos met enkele bronnen en een groot aantal kwelzones. Doordat de bronnen winter en zomer de bodem nat houden, kunnen er maar weinig bomen groeien. Enkel zwarte els kan er overleven. Dotterbloem, slanke sleutelbloem en verspreidbladig goudveil zorgen er voor een gele voorjaarsgloed.


Beschrijving van het gebied

De kern van het natuurgebied bestaat uit een moerasbos met enkele bronnen en zeer veel kwel of opborrelend grondwater. Allerlei zeldzame soorten vinden er een thuis. Het moerasbos wordt omgeven door een kleinschalig landschap met akkers, hooilanden en weilanden met prachtige meidoornhagen, knotwilgenrijen en poelen. Sommige poelen werden recent door Natuurpunt aangelegd. Ze zorgen niet alleen voor een permanente drinkplaats voor koeien maar zijn ook de voortplantingsplaats van kikkers en salamanders. Langs de hagen en ruigere perceelsranden kunnen de dieren zich verplaatsen en zo de nieuwe poelen bevolken.


De vallei wordt ingesneden door een nog natuurlijk meanderende beek. De droge hoger gelegen graslanden zijn in het verleden lange tijd akkerland geweest en worden buiten het natuurgebied intensief begraasd. Door de bemesting zijn de graslanden soortenarm.


Natuurbeheer

Enkele natte graslanden worden jaarlijks een of twee keer gehooid. De kruidenrijke plantengroei wordt gemaaid, gedroogd en afgevoerd. Wanneer dit beheer jarenlang wordt volgehouden, vermindert de aanwezigheid van sterk groeiende grassen en kruiden. In de plaats komt er dan een bloemenrijk grasland met de zachte kleuren van koekoeksbloem, moerasvergeet-mij-nietje en pinksterbloem.


Door natuurbeheer willen we een nog rijkere variatie aan planten en dieren creëren. Als belangrijkste beheersvorm is daarom gekozen voor een beweiding met runderen met maximum 2 dieren per hectare. Minder grazers leidt tot meer variatie in de vegetatiestructuur: kaalgegevreten plekjes die frequent door de dieren worden begraasd, beschaduwde vertrappelde rustzones, boom- en struikopslag. Het resultaat wordt een landschappelijk zeer gevarieerd en natuurlijk ogend landschap, het bezoeken meer dan waard.


Vlinders kiezen niet zomaar een gebied om zich voort te planten. Voedselplanten voor de rupsen, schuilplaatsen om te verpoppen, zon én schaduw, nectarplanten ... het moet allemaal aanwezig zijn. Met de extensieve begrazing in Moenebroek voldoen we perfect aan hun eisen. Kom in april-mei of juli-augstus maar eens kijken naar deze juweeltjes.


Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband.


Het lange pad van 7 km, aangeduid met rode pijlen, is een landschapswandeling en loopt langs landwegen en verharde wegen. Het kortere pad van 2,5 km met blauwe pijlen loopt langs de kern van het natuurgebied door hooilanden. Het wandelpad werd gerealiseerd met steun van de Koning Boudewijnstichting en Lotto.

Startpunt: Kruising Moenebroekstraat-Moorhofstraat te SchendelbekeSteun dit natuurgebied met een gift

Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 6620 - Moenebroek'. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Copyright © Natuurpunt Boven-Dender