Natuurreservaten

Vereniging voor natuur en landschap in Geraardsbergen, Lierde, Everbeek en Parike

Natuurreservaten

Landschap en natuur in ons afdelingsgebied worden in hoofdzaak vorm gegeven door beboste, tertiaire getuigenheuvels en door de valleien van de Dender, haar zijriviertje de Mark en een paar grote zijbeken die in de Everbeekse bossen ontspringen. Everbeek behoort tot het hartje van de Vlaamse Ardennen. Via de Oudenberg, de Bosberg en de Congoberg wordt de overgang gemaakt naar het Pajottenland. De heuveltoppen bieden schitterende vergezichten en herbergen waardevolle bronbossen zoals Haeyesbos, Steenbergbos, Trimpontbos, Bourengbos, Leanderbos, Arduinbos, Boelarebos, Raspaillebos en Geitenbos. Het valleilandschap wordt gekenmerkt door populieren, die er ooit massaal werden geplant voor de Union Allumetières.  De waardevollere biotopen bestaan uit moerasbossen, riet- en ruigtemoeras met opslag van struwelen, grote zeggevegetaties en vochtige hooilanden. Tussen de valleien en de heuveltoppen bevindt zich een mozaïek van glooiende akkers en weiden met talrijke hagen en knotwilgenrijen, die het landschap een pitoresk cachet geven.


Het is onze ambitie om op termijn zoveel mogelijk natuur in de valleien en langs de heuvelflanken veilig te stellen, en waar mogelijk met elkaar te verbinden. Sinds 1987 zijn we daar druk mee bezig. We gingen toen van start met de aankoop van een klein perceeltje in De Rietbeemd. Intussen beheren we meer dan 350 hectare natuur, verdeeld over 7 verschillende gebieden. 
Copyright © Natuurpunt Boven-Dender