Gemene Meers

Vereniging voor natuur en landschap in Geraardsbergen, Lierde, Everbeek en Parike

Gemene Meers

In Grimminge ligt het natuurreservaat Gemene Meers op de rechteroever van de Dender. Ontdek er de vele vogelsoorten en prachtige natuurtaferelen.


Beschrijving van het gebied

De Gemene Meers ligt aan de Dender tussen het provinciaal domein De Gavers en het centrum van Grimminge. Het is een open terrein van 60 hectaren meersland met valleibossen, wilgenstruweel, moerassige delen en enkele populieraanplanten.


Op historische kaarten is hier slechts een beperkte blok oud bos aanwezig. De rest van het gebied kan historisch grasland genoemd worden. Opvallend in dit deelgebied aan de Dender is het nog steeds grote aandeel van grasland in het gebied. De 'verpopuliering', zo karakteristiek voor de Dendervallei, is hier pas de laatste decennia opgetreden.


Dieren en planten

Enkele typische soorten voor dit gebied zijn kievit, steenuil, kramsvogel, sperwer, ijsvogel, groene specht en kleine bonte specht. Vooral bij winterse overstromingen is de Gemene Meers een trekpleister voor vooral watervogels: bergeend, pijlstaart, smient, winter- en zomertaling, slobeend, krakeend, kuifeend, tafeleend. Ook steltlopers zoals kiewit, kleine plevier, watersnip, grutto, witgat, groenpootruiter, tureluur en kemphaan komer hier voor.


Natuurbeheer

Het bos krijgt een nulbeheer in functie van het ontwikkelen van een natuurlijk bos. In de randzone tegen de tuinen laten we een mantel-zoomvegetatie ontwikkelen door hakhoutbeheer met een cyclus van tien tot vijftien jaar. Dit wordt in een drietalzones beheerd, zodat je verschillende stadia hebt.


De graslanden worden beheerd met hooien en extensieve begrazing.


Toegankelijkheid

Er loopt geen pad door het gebied, maar op het jaagpad langs de Dender heb je een goed zicht op de Gemene Meers. Op termijn komen hier een kijkhut en een kijkwand. Dat moet de observatie vergemakkelijken van de vele vogelsoorten die er onder meer bij de winteroverstromingen talrijk neerstrijken.


Steun dit natuurgebied met een gift

Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 6647 - Gemene Meers'. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Copyright © Natuurpunt Boven-Dender