Everbeekse Bossen

Vereniging voor natuur en landschap in Geraardsbergen, Lierde, Everbeek en Parike

Everbeekse Bossen

Verspreid over Everbeek, een deelgemeente van Brakel, ligt het natuurgebied Everbeekse Bossen. De restanten van een prachtig bossencomplex tussen Brakel en Ronse herbergen een schat aan natuur. Trek je stevige stapschoenen aan en ontdek de parel van de Vlaamse Ardennen!


Beschrijving van het gebied

De Everbeekse bossen bestaan uit het Hayesbos, het Trimpontbos, het Steenbergbos en Keelenberg. Het zijn oude bossen, die gekenmerkt worden door een weelderige voorjaarsflora met tapijten van wilde hyacint en bosanemoon. Het reliëf is er grillig. Er zijn talrijke bronnen en kronkelende bronbeken. Vooral majesteuze beuken domineren het zicht, maar ook zomereiken, haagbeuken en populieren nemen een belangrijke plaats in. In de valleitjes vinden we essen en zwarte elzen. Op de valleiflank van de Terkleppebeek, die ontspringt in het Trimpontbos, liggen nog enkele kleinere maar waardevolle bosjes. Het zijn samen met de grotere boskernen restanten van het uitgestrekte Poodsbergbos, dat zich tot in de vroege Middeleeuwen uitstrekte tussen Ronse en Everbeek.


Dieren en planten

Het Everbeekse landschap oogt afwisselend en verrast telkens weer. De bossen baden in een kleinschalig landschap met weiden, akkers en grazige valleitjes, talrijke bomenrijen, kronkelende en soms holle wegen. Geen wonder dat hier nog zoveel planten- en diersoorten standhouden die elders in Vlaanderen sterk achteruitgaan of reeds verdwenen zijn. Typische dieren voor de streek zijn o.m. bosvogels zoals bosuil, wespendief, havik, houtsnip en verschillende soorten spechten. Sinds kort is ook het ree terug in het gebied. Minder opvallend, maar evengoed aanwezig, zijn de eikelmuis en de eekhoorn. Vooral de schitterende bronbeekjes herbergen een verrassende fauna. Twee zeldzame vissoorten komen hier nog voor: de beekprik en de rivierdonderpad. De beekjes zijn ook de woonplaats van andere typische en in Vlaanderen zeldzame diersoorten zoals de waterspitsmuis, de vuursalamander en de bronlibel.


Natuurbeheer

De werkgroep Everbeekse Bossen zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze prachtige stukjes natuur. In de bossen wordt nog maar sporadisch gekapt (om bv. populierenbos om te zetten naar meer natuurlijk bos met es, zomereik of beuk). De bestaande bossen mogen ook uitbreiden en de scherpe grenzen vervagen tot geleidelijke overgangen tussen bos en grasland. Op een aantal plaatsen wordt hiervoor gewerkt met extensief graasbeheer. Door het selectieve graasgedrag van runderen ontstaat een verrassend en fijnmazig landschap met korte vegetaties, ruigtes, struwelen en bos. Voor het hooi- en graasbeheer wordt onder meer samengewerkt met lokale landbouwers.


Toegankelijkheid

De wandelpaden zijn het hele jaar vrij toegankelijk. Stevige stapschoenen of laarzen zijn noodzakelijk in de winterjaarhelft. Honden welkom aan de leiband.

Startpunt: kerk van Everbeek-Boven


Steun dit natuurgebied met een gift

Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 6210 - Everbeekse bossen'. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Copyright © Natuurpunt Boven-Dender