Boelaremeersen

Vereniging voor natuur en landschap in Geraardsbergen, Lierde, Everbeek en Parike

Boelaremeersen

De Boelaremeersen in de Dendervallei te Geraardsbergen bestaan uit een mozaïek van natte ruigten, rietvelden, valleibosjes en bloemrijke weilanden.


Beschrijving van het gebied

In het midden van de vorige eeuw werden heel wat percelen in de Dendervallei beplant met populieren om hout te leveren voor de luciferindustrie in Geraardsbergen. Op die manier werden de natte gronden toch nog een beetje rendabel. Die populieren hadden een negatieve invloed op de biodiversiteit van het gebied. Wanneer rietvelden overschaduwd worden, gaat het riet zienderogen achteruit en verdwijnen ook de typische rietvogels.


Intussen zijn de luciferfabrieken verdwenen en heeft Natuurpunt een groot blok in de vallei kunnen aankopen. De populieren werden grotendeels gekapt en opgeruimd. Het resultaat is een gevarieerd en natuurlijk landschap waarin plaats is voor rietvelden, natte ruigtes en valleibossen.


Dieren en planten

De Boelaremeersen zijn het ideale biotoop voor verschillende vogelsoorten. De meest bijzondere broedvogels zijn de waterral, de blauwborst en de rietgors. Sinds 2016 broedt ook de ooievaar in het gebied.


De grachten, greppels en veedrinkpoelen vormen, in combinatie met de ruigtevegetatie en de verspreide bomen en struiken, een geschikt leefgebied voor heel wat libellen. In de grachten oogt de bloei van waterviolier bijzonder spectaculair. Het krioelt er van de padden en kikkers. Ook verschillende vlindersoorten voelen zich hier thuis. De meest opvallende soort is de sleedoornpage, die zijn eitjes legt op jonge uitlopers van de sleedoorn.


De meest zeldzame soort die voorkomt in het reservaat is echter een klein slakje, de zeggekorfslak. Dit is zelfs een Europees beschermde soort!


Natuurbeheer

Natuurpunt heeft er voor gekozen om de meeste populieren te kappen en op te ruimen. In de plaats daarvan krijgen we het natuurlijke landschap van de Dendervallei terug met rietlanden, natte ruigten, soortenrijke graslanden en natuurlijke valleibossen met elzen, wilgen, essen en eiken. Toch blijven er nog voldoende populieren over om te dienen als broedplaats voor de wielewaal.


Toegankelijkheid

Het bewegwijzerde pad van 6 km leidt je door de kern van het gebied langs hooilanden, valleibossen en natte ruigten. Je keert terug via een hoger gelegen fietspad met een mooi zicht op de grote rietvelden. Het pad is het hele jaar door toegankelijk voor wandelaars. Ca. 2 km is onverhard: stevig schoeisel of laarzen in natte perioden zijn aangewezen.

Startplaats: parking tegenover de kerk van Schendelbeke


Steun dit natuurgebied met een gift

Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 6640 - Boelaremeersen'. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Copyright © Natuurpunt Boven-Dender