Contacten

Vereniging voor natuur en landschap in Geraardsbergen, Lierde, Everbeek en Parike

Contacten

Goed om weten

Om de website minder sensitief te maken voor wijzigingen in e-mail adressen, hebben we de coördinaten van alle personen die op deze website als een contactpunt worden vermeld, ondergebracht op het einde van deze rubriek, onder de hoofding 'Persoonsgegevens', in alfabetische volgorde van familienaam. Weet je niet bij wie je terecht moet, dan kan je ons ook bereiken via het algemene email-adres: info@natuurpunt-boven-dender.be.


Bestuursleden

Walter Aelvoet, Bestuurslid

Willem Boonen, Bestuurslid

Johnny Cornelis, Secretaris

Els De Cock, Bestuurslid

Carlos D'Haeseleer, Ondervoorzitter

Wim D'Haeseleer, Bestuurslid

Luc Favijts, Bestuurslid

Koen Steenhoudt, Ondervoorzitter

Rudy Stevens, Bestuurslid

Johan Vander Heyden, Voorzitter

Micheline Van der Stricht, Penningmeester

Luc Van der Trappen, Bestuurslid

Bart Uitterhaegen, Bestuurslid


Reservaten

De Rietbeemd, Projectnr 6058, Conservator Godfried Merlevede

Moenebroek-Trippen, Projectnr 6620, Conservator Carlos D'Haeseleer

Raspaillebos, Projectnr 6164, Conservator Koen Steenhoudt

Boelaremeersen, Projectnr 6640, Conservator Johnny Cornelis

Gemene Meers, Projectnr 6647, Conservator Luc Favijts

Kortelake, Projectnr 6655, Conservators Willem Boonen & Guido Van Ongevalle

Everbeekse Bossen, Projectnr 6210, Projectwerkgroep Everbeekse Bossen,

                Conservators Koen Van Den Berge, Wim De Cock, Joris De Wolf

                Roger D'Homme & Jan Van Uytvanck

IJskelder, Abdijpark Geraardsbergen, Conservator Willem Boonen


Een reservaat steunen kan met een gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met vermelding van het projectnr.

Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.


Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de afdeling is BE92 4431 6588 1123 op naam van Natuurpunt Boven-Dender. Dit nummer kan gebruikt worden voor inschrijvingen op activiteiten of betalingen voor 't Iffraken.


Persoonsgegevens

De contactgegevens van alle contactpersonen staan in alfabetische volgorde van familienaam.


Walter AELVOET

   0487/72.20.39, walter6109@hotmail.com

   bestuurlid Natuurpunt Boven-Dender


Willem BOONEN

   054/41.75.85, 0479/09.80.37, willem.boonen@scarlet.be   

   bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender

   conservator Kortelake

   conservator ijskelder   


Johnny CORNELIS

   054/24.71.08, 0474/58.08.38, johnny_cornelis@hotmail.com

   secretaris Natuurpunt Boven-Dender

   conservator Boelaremeersen


Els DE COCK

   0499/98.33.30, elsdcke@gmail.com

   bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender


Wim DECOCK

   055/42.78.38, wim.annemie@yucom.be   

   conservator Everbeekse Bossen


Joris DE WOLF

   055/42.35.82, joris.dewolf@belgacom.net

   conservator Everbeekse Bossen


Carlos D’HAESELEER

   055/61.65.60, carlos.dhaeseleer@gmail.com

   ondervoorzitter Natuurpunt Boven-Dender

   conservator Moenebroek


Wim D'HAESELEER

   054/24.85.34, wim@honegem.be

   bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender


Roger D'HOMME

   055/42.37.73, rdhomme@skynet.be

   conservator Everbeekse Bossen


Wouter FAVEYTS

   0479/27.32.78, wouter.faveyts@telenet.be

   verantwoordelijke werkgroep vogels "Cinerea"


Luc FAVIJTS

   0477/67.65.21, luc.favijts@skynet.be

   bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender

   conservator Gemene Meers


Godfried MERLEVEDE

   068/30.01.07, 0486/87.17.87, derietbeemd@hotmail.com

   conservator De Rietbeemd


Rudy STEVENS

   0479/70.61.17, rudystevens54@gmail.com

   bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender


Koen STEENHOUDT

   054/58.67.58, koen.x.hilde@gmail.com

   ondervoorzitter Natuurpunt Boven-Dender

   conservator Raspaillebos


Koen VAN DEN BERGE

   055/42.83.90, 0475/25.40.48, koen.van.den.berge@telenet.be 

   conservator Everbeekse Bossen


Johan VANDER HEYDEN

   054/41.78.17, 0477/25.06.88, j.vdheyden@telenet.be

   voorzitter Natuurpunt Boven-Dender


Micheline VAN DER STRICHT

   054/24.85.34, michvds@hotmail.com

   penningmeester Natuurpunt Boven-Dender


Luc VAN DER TRAPPEN

   0485/64.62.40, luc.vander.trappen@telenet.be

   bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender


Guido VAN ONGEVALLE

   054/41.56.36, guidovanongevalle@scarlet.be

   conservator Korte Lake


Jan VAN UYTVANCK

   0477/99.39.22, jan.vanuytvanck@inbo.be

   conservator Everbeekse Bossen


Bart UITTERHAEGEN

   0474/19.26.46, bart.uitterhaegen@gmail.com

   bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender

Bestuursleden

Walter

Aelvoet

Willem

Boonen

Johnny

Cornelis

Els

De Cock

Carlos

D'Haeseleer

Wim

D'Haeseleer

Luc

Favijts

Koen

Steenhoudt

Rudy

Stevens

Johan

Vander Heyden

Micheline

Van der Stricht

Luc

Van der Trappen

Bart

Uitterhaegen

Copyright © Natuurpunt Boven-Dender