Contacten

Vereniging voor natuur en landschap in Geraardsbergen, Lierde, Everbeek en Parike

Contacten

Goed om weten

Om de website minder sensitief te maken voor wijzigingen in e-mail adressen, hebben we de coördinaten van alle personen die op deze website als een contactpunt worden vermeld, ondergebracht op het einde van deze rubriek, onder de hoofding 'Persoonsgegevens', in alfabetische volgorde van familienaam. Weet je niet bij wie je terecht moet, dan kan je ons ook bereiken via het algemene email-adres: info@natuurpunt-boven-dender.be.

 

Bestuursleden

Walter Aelvoet, Bestuurslid

Willem Boonen, Bestuurslid

Johnny Cornelis, Secretaris

Els De Cock, Bestuurslid

Carlos D'Haeseleer, Ondervoorzitter

Wim D'Haeseleer, Bestuurslid

Luc Favijts, Bestuurslid

Koen Steenhoudt, Ondervoorzitter

Rudy Stevens, Bestuurslid

Johan Vander Heyden, Voorzitter

Micheline Van der Stricht, Penningmeester

Luc Van der Trappen, Bestuurslid

Bart Uitterhaegen, Bestuurslid

 

Reservaten

De Rietbeemd, Projectnr 6058, Conservator Godfried Merlevede

Moenebroek-Trippen, Projectnr 6620, Conservator Carlos D'Haeseleer

Raspaillebos, Projectnr 6164, Conservator Koen Steenhoudt

Boelaremeersen, Projectnr 6640, Conservator Johnny Cornelis

Gemene Meers, Projectnr 6647, Conservator Luc Favijts

Kortelake, Projectnr 6655, Conservators Willem Boonen & Guido Van Ongevalle

Everbeekse Bossen, Projectnr 6210, Projectwerkgroep Everbeekse Bossen,

Conservators Koen Van Den Berge, Wim De Cock, Joris De Wolf

Roger D'Homme & Jan Van Uytvanck

IJskelder, Abdijpark Geraardsbergen, Conservator Willem Boonen

 

Een reservaat steunen kan met een gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met vermelding van het projectnr.

Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

 

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de afdeling is BE92 4431 6588 1123 op naam van Natuurpunt Boven-Dender. Dit nummer kan gebruikt worden voor inschrijvingen op activiteiten of betalingen voor 't Iffraken.

 

Persoonsgegevens

De contactgegevens van alle contactpersonen staan in alfabetische volgorde van familienaam.

 

Walter AELVOET

054/50.27.13, walter6109@hotmail.com

bestuurlid Natuurpunt Boven-Dender

 

Willem BOONEN

054/41.75.85, 0479/09.80.37, willem.boonen@scarlet.be

bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender

conservator Kortelake

conservator ijskelder

 

Johnny CORNELIS

054/24.71.08, 0474/58.08.38, johnny_cornelis@hotmail.com

secretaris Natuurpunt Boven-Dender

conservator Boelaremeersen

 

Els DE COCK

0499/98.33.30, elsdcke@gmail.com

bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender

 

Wim DECOCK

055/42.78.38, wim.annemie@yucom.be

conservator Everbeekse Bossen

 

Joris DE WOLF

055/42.35.82, joris.dewolf@belgacom.net

conservator Everbeekse Bossen

 

Carlos D’HAESELEER

055/61.65.60, carlos.dhaeseleer@gmail.com

ondervoorzitter Natuurpunt Boven-Dender

conservator Moenebroek

 

Wim D'HAESELEER

054/24.85.34, wim@honegem.be

bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender

 

Roger D'HOMME

055/42.37.73, rdhomme@skynet.be

conservator Everbeekse Bossen

 

Wouter FAVEYTS

0479/27.32.78, wouter.faveyts@telenet.be

verantwoordelijke werkgroep vogels "Cinerea"

 

Luc FAVIJTS

054/41.52.17, luc.favijts@skynet.be

bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender

conservator Gemene Meers

 

Godfried MERLEVEDE

068/30.01.07, 0486/87.17.87, derietbeemd@hotmail.com

conservator De Rietbeemd

 

Rudy STEVENS

0479/70.61.17, rudystevens54@gmail.com

bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender

 

Koen STEENHOUDT

054/58.67.58, koen.x.hilde@gmail.com

ondervoorzitter Natuurpunt Boven-Dender

conservator Raspaillebos

 

Koen VAN DEN BERGE

055/42.83.90, 0475/25.40.48, koen.van.den.berge@telenet.be

conservator Everbeekse Bossen

 

Johan VANDER HEYDEN

054/41.78.17, 0477/25.06.88, j.vdheyden@telenet.be

voorzitter Natuurpunt Boven-Dender

 

Micheline VAN DER STRICHT

054/24.85.34, michvds@hotmail.com

penningmeester Natuurpunt Boven-Dender

 

Luc VAN DER TRAPPEN

0485/64.62.40, luc.vander.trappen@telenet.be

bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender

 

Guido VAN ONGEVALLE

054/41.56.36, guidovanongevalle@scarlet.be

conservator Korte Lake

 

Jan VAN UYTVANCK

0477/99.39.22, jan.vanuytvanck@inbo.be

conservator Everbeekse Bossen

 

Bart UITTERHAEGEN

0474/19.26.46, bart.uitterhaegen@gmail.com

bestuurslid Natuurpunt Boven-Dender

Bestuursleden

Walter

Aelvoet

Willem

Boonen

Johnny

Cornelis

Els

De Cock

Carlos

D'Haeseleer

Wim

D'Haeseleer

Luc

Favijts

Koen

Steenhoudt

Rudy

Stevens

Johan

Vander Heyden

Micheline

Van der Stricht

Luc

Van der Trappen

Bart

Uitterhaegen

Copyright © Natuurpunt Boven-Dender